ứng dụng của máy đột CNC

Máy đột CNC là một trong những loại máy gia công kim loại tấm hiệu quả với chi phí rất thấp so với các loại máy gia công khác. Mặt khác nó gia công được một số chi tiết mà máy máy cắt laze hoặc máy cắt tia nước không thể gia công được