Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động, Công ty Cổ Phần Đất sắt đang cần bổ sung những vị trí nhân sự sau:
 
1/ Kỹ sư / Engineers (Cơ hữu hay Cộng tác)
 
Mô tả công việc:
• Phụ trách dịch vụ “kỹ thuật sau bán hàng”: Bảo dưỡng, sửa chữa, hướng dẫn lắp đặt với các thiết bị máy nén khí đạt chỉ tiêu & sự hài lòng của khách hàng. 
• Phối hợp với bộ phận phụ tùng để đảm bảo các phụ tùng luôn sẵn sàng trong kho. 
• Thiết lập, duy trì và hướng dẫn khách hàng, đối tác đảm bảo dịch vụ kịp thời và không ngừng cải thiện để nâng cao vị thế cạnh tranh. 
• Báo cáo Ban Giám đốc & bộ phận theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Thực thi các công việc do BGĐ và/hoặc bộ phận giao phó. 
 
Yêu cầu công việc:
Trên 35 tuổi
Có kiến thức và kinh nghiệm
Có tâm huyết
 
2/ Quản lý Văn Phòng / Office Manager (1 người)
 
Mô tả công việc:
Quản lý toàn bộ công tác nội vụ và công việc văn phòng của tổ chức
Lên kế hoạch hoạt động nội vụ và cùng đội ngũ thực hiện kế hoạch đó
Trực tiếp thực hiện những công việc nội vụ quan trọng của tổ chức
Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Nội Vụ và Giám Đốc Điều Hành
 
 Yêu cầu công việc:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về mảng hành chính, nội vụ, văn phòng
Yêu thích công việc văn phòng, nội vụ; Giao tiếp tốt và ngoại giao tốt